DP - 30:1

DP - 30:1

Max. Basınç Oranı: 30:1

Debi: 4 (4) gpm (dk/lt)

Max. Pompa Hız: 60 cycle/min

Hava Motorlu Etkli Çap: 11/4 (108) inç (mm)

Vuruş: 102 mm

Max. Hava Giriş Basıncı: 100 (7) psi (bar)

Max. Çıkış Basıncı: 3000 (210) psi (bar)

Max. Çıkış Size: 1/2 "(PT)"

Sıvı Giriş Size: 3/4 "(PT)"